Modul 10.1 - Tracing Logo

PATHS TOOL atau TRACING adalah teknik yang sangat istimewa. Mungkin anda akan susah faham pada awalnya, tetapi apabila anda dapat menguasainya, anda pasti teruja!

Salah satu tools paling penting di dalam designing adalah TRACING! Dan dalam program ini, the actual tools name adalah PATH TOOL. Sekiranya anda dapat menguasai path tool, anda sebenarnya boleh merekabentuk apa sahaja image yang anda mahu. Kuasai path tool hari ini dan semua kerja designing anda akan lebih berkualiti dan pastinya menarik! Start dengan belajar tracing logo hari ini.

(Untuk video berkualiti tinggi, selepas PLAY, sila KLIK option HD 1080 dan KLIK full screen kotak di bawah sebelah kanan sekali.)

Selamat Mencuba, Good Luck!

Copyrights @ www.cintagrafik.com 2020

Hakcipta Terpelihara 2020  ©  Razzi Rahman Productions. Dilarang memuat turun mana-mana video dari laman www.CintaGrafik.com ini. Dilarang mengeluar ulang atau menggunakan mana-mana kandungan laman ini dalam apa jua bentuk dan apa jua cara sama ada digital, elektronik, cetak, mekanik, fotokopi, rakaman atau pengstoran maklumat termasuk sistem dapat kembali. Pihak syarikat tidak teragak-agak untuk mengambil sebarang tindakan undang-undang sekiranya ada berlaku perlanggaran syarat-syarat dan terma ini. Terimakasih.