Modul 14 - Typography Text Up!

Ada pelbagai cara mencantikkan text, atau logo jenis text. Ada menambah warna, ada pula yang mencampurkan warna. Ada yang menambahkan layer, shadow, ketebalan dan sebagainya. Malah ada pula menulis text dengan berbentuk benda menampakkan seolah-olah text itu menjadi wajah seseorang contohnya. Malah ada pula yang mencipta text dengan pelbagai pattern.

Semua ini dipanggil TYPOGRAPHY. ianya sedikit mengambil masa untuk merekabentuknya namun keputusannya amat memikat pelanggan. Sekiranya anda dapat mahirkan diri dalam membuat typography, ianya satu ilmu yang POWERFUL dalam bidang designing. Anda boleh cipta pelbagai benda, logo, posting, promo hanya dengan membuat typography, tanpa memasukkan sebarang gambar lain. Cubalah.


(Untuk video berkualiti tinggi, selepas PLAY, sila KLIK option HD 1080 dan KLIK  full screen kotak di bawah sebelah kanan sekali.)

Selamat Mencuba, Good Luck!

Copyrights @ www.cintagrafik.com

Hakcipta Terpelihara 2022  ©  Razzi Rahman Productions. Dilarang memuat turun mana-mana video dari laman www.CintaGrafik.com ini. Dilarang mengeluar ulang atau menggunakan mana-mana kandungan laman ini dalam apa jua bentuk dan apa jua cara sama ada digital, elektronik, cetak, mekanik, fotokopi, rakaman atau pengstoran maklumat termasuk sistem dapat kembali. Pihak syarikat tidak teragak-agak untuk mengambil sebarang tindakan undang-undang sekiranya ada berlaku perlanggaran syarat-syarat dan terma ini. Terimakasih.