Modul 17 - Poster Promo

Sebelum anda mempelajari Modul Poster Promo ini, saya sarankan anda pelajari dahulu modul-modul yang lain. Ini adalah kerana, dalam modul Poster Promo ini, banyak teknik yang digunakan adalah campuran teknik-teknik yang dipelajari dalam video modul-modul sebelumnya.

Tutorial Video khas buat Poster Promo ini, bukanlah susah. Tetapi ianya bukanlah mudah juga. Mungkin dari segi LEVEL, I would say, level MEDIUM lah, atau intermediate. Yang penting anda TAHU. Apabila anda tahu setiap teknik-teknik yang dipelajari sebelum ini, maka dengan mudah anda dapat melakukan tutorial ini.

Dengan mempelajari modul ini, anda akan melatih diri anda untuk lebih mahir dalam menggunakan setiap teknik berbeza, dan digandingkan bersama menjadi satu hasil yang powerful! ready? Let's Go!


(Untuk video berkualiti tinggi, selepas PLAY, sila KLIK option HD 1080 dan KLIK  full screen kotak di bawah sebelah kanan sekali.)

Selamat Mencuba, Good Luck!

Copyrights @ www.cintagrafik.com

Hakcipta Terpelihara 2022  ©  Razzi Rahman Productions. Dilarang memuat turun mana-mana video dari laman www.CintaGrafik.com ini. Dilarang mengeluar ulang atau menggunakan mana-mana kandungan laman ini dalam apa jua bentuk dan apa jua cara sama ada digital, elektronik, cetak, mekanik, fotokopi, rakaman atau pengstoran maklumat termasuk sistem dapat kembali. Pihak syarikat tidak teragak-agak untuk mengambil sebarang tindakan undang-undang sekiranya ada berlaku perlanggaran syarat-syarat dan terma ini. Terimakasih.