Modul 19 - Texture Displacement

MAGIC! Itulah yang anda akan pelajari di dalam modul kali ini, Texture Displacement! Nampak susah, well susah sedikit sahaja. Tetapi result nya amat memberangsangkan. Jika anda lakukan ini, andalah seseorangnya yang melakukannya. Jadi, pelajari teknik powerful ini untuk menaikkan bisnes anda atau pun posting anda.

Percayalah, apabila anda dapat memindahkan texture asal kepada sesuatu benda lain, ianya akan menghasilkan satu keputusan yang mengejutkan penonton dan pelanggan anda. Cuba dan lihat, anda pasti TERUJA GILER!


(Untuk video berkualiti tinggi, selepas PLAY, sila KLIK option HD 1080 dan KLIK  full screen kotak di bawah sebelah kanan sekali.)

Selamat Mencuba, Good Luck!

Copyrights @ www.cintagrafik.com

Hakcipta Terpelihara 2022  ©  Razzi Rahman Productions. Dilarang memuat turun mana-mana video dari laman www.CintaGrafik.com ini. Dilarang mengeluar ulang atau menggunakan mana-mana kandungan laman ini dalam apa jua bentuk dan apa jua cara sama ada digital, elektronik, cetak, mekanik, fotokopi, rakaman atau pengstoran maklumat termasuk sistem dapat kembali. Pihak syarikat tidak teragak-agak untuk mengambil sebarang tindakan undang-undang sekiranya ada berlaku perlanggaran syarat-syarat dan terma ini. Terimakasih.