Modul 6.0 - Colour Management

Tidak seperti colour pensil, atau magic colour, design COLOUR DIGITAL sangat berbeza cara menggunakannya. Teknik penggunaan lebih praktikal di komputer dan langkah-langkah juga berbeza. Namun, sekiranya pelajar memahami dan selalu practice, pasti akan membantu mencantikkan apa sahaja yang diwarnakan nanti. Setiap image yang direka, akan menghasilkan sesuatu yang pasti kelihatan hebat!
(Untuk video berkualiti tinggi, selepas PLAY, sila KLIK option HD 1080 dan KLIK full screen kotak di bawah sebelah kanan sekali.)

Selamat Mencuba, Good Luck!

Copyrights @ www.cintagrafik.com 2020

Hakcipta Terpelihara 2020  ©  Razzi Rahman Productions. Dilarang memuat turun mana-mana video dari laman www.CintaGrafik.com ini. Dilarang mengeluar ulang atau menggunakan mana-mana kandungan laman ini dalam apa jua bentuk dan apa jua cara sama ada digital, elektronik, cetak, mekanik, fotokopi, rakaman atau pengstoran maklumat termasuk sistem dapat kembali. Pihak syarikat tidak teragak-agak untuk mengambil sebarang tindakan undang-undang sekiranya ada berlaku perlanggaran syarat-syarat dan terma ini. Terimakasih.