Modul 9.1 - face Editing - bhg 1

Dalam bisnes, atau branding, wajah dan penampilan amat PENTING! In fact setiap Cover Majalah di seluruh dunia, akan menggunakan teknik face editing untuk menambahkan lagi kecantikan kepada model cover depan, agar nampak menarik dan berseri. Topik ini perlu untuk anda belajar dari asas lagi.Kerana ia sesuai untuk semua orang!
(Untuk video berkualiti tinggi, selepas PLAY, sila KLIK option HD 1080 dan KLIK full screen kotak di bawah sebelah kanan sekali.)

Selamat Mencuba, Good Luck!

Copyrights @ www.cintagrafik.com 2020

Hakcipta Terpelihara 2020  ©  Razzi Rahman Productions. Dilarang memuat turun mana-mana video dari laman www.CintaGrafik.com ini. Dilarang mengeluar ulang atau menggunakan mana-mana kandungan laman ini dalam apa jua bentuk dan apa jua cara sama ada digital, elektronik, cetak, mekanik, fotokopi, rakaman atau pengstoran maklumat termasuk sistem dapat kembali. Pihak syarikat tidak teragak-agak untuk mengambil sebarang tindakan undang-undang sekiranya ada berlaku perlanggaran syarat-syarat dan terma ini. Terimakasih.